Facebook Twitter

Multimedia

Prinsenwagen optocht maandag 12 februari 2018.


Prinsenreceptie 2017

Zondag 5 februari receptie bij de r’Ommelpotters.
Het was een schitterende dag. Twee filmpjes voor een impressie.
Optreden van medewerkers FHT perslucht:


Zeepkistenrace

Ter geliggenheid van ons 44 joarig jubileum organiseerde wai op zotterdig 13 juni 2015 een schôn zeepkistenrace vur joong en aauwd. Onder het motto ‘de r’Ommelpotters komme nor oew toe dizze zommer’ wisten we er met hul r’Ommelpottersland een geweldig geslaagde dag van te maken mi hul veul nooit uurder vertoond spektakel op ons dorpsplein. Siris tekende vur een schôn compilatie van dizzen dag.


Vurgloeie mi de r’Ommelpotters

Op 13 fibruarri 2015 vierde wai ons jubileumfisje ter geliggenheid van ons 44-joarig bestoa. Carnaval in r’Ommelpottersland is nog nooit mi zo’nne knaller van start gegoa. Fistband ‘Proost!’ tekende vur de schôn klanken, wij vur een vol vloer, mi Prins Henri d’n uurste en z’n gezin veurop!


Uit d’aauw doos

Tijdes de jubileumreünie van 31 januarri 2015, worin stilgestoa is bij het 44-joarig jubileum van onze carnavalsgroep, is onderstonde fotopresentatie getoond. Hierin is in meer dan 700 foto’s vastgeli hoe het Ommelse carnavalsfist dur de joare hin gevierd is. Ge kaant het bèèste veuraf f-kus koffie zette (of een pilske uit de koelkast vatte), want het duurt een hortje vurda ge ze allemol gezie hèt. Veul plezier!


Lipdub dansmarietjes r’Ommelpotters

Ter gelegenheid van ons vierenvirtig joarig bestoa, sloot een brééje selectie van aauw-dansmarietjes vur inne keer an bij de dansmarietjes van 2015. Het resultaat is in één shot vastgeli as een gruwelijk schônne lupdub. Dizze werd dur al dees dansmarietjes angebojje tijdes ons Jubileumreünie van 31 januarri 2015. Hieronder kande’m terugkieke, zo vaak as ge wuld. Girls just wanna have fun! En zo is’t mar net!


Jubileumlied ‘r’Ommelpottersland’ (44 joar r’Ommelpotters)

Tijdens het Prinsenbal van 17 januarri 2015 is ons Jubileumlied ‘r’Ommelpottersland’ gepresenteerd, gespult dur ons kapèl en loepzuiver gezonge dur de nachtegaaltjes van ons road van elluf. Hieronder de YouTube-versie en, vur wie mee wil zinge, de songtekst, zoda ge káánt oefene vur de kachel. Succes!

Songtekst ‘r’Ommelpottersland’ (mi heul veul dank an Hans Liebregts)

REFREIN
Al vierenvirtig joar, feesten we met elkaar,
Met wa geharrewar, zit in d’n voeierkar
Steeds wir een prinske klaar.
Al is d’n winter guur, tot aan het laatste uur
Vieren wij carnaval, mé jan en alleman
in r’Ommelpottersland.

COUPLET
Vierenvirtig joar geleje, Jan de Haan in vol ornaat.
Als de uurste van zo veule, mé d’n vorst en mi z’n raad.
Hij ha flink de smaak te pakken, deed z’n woordje en z’n daad.
Ommels carnaval geboren, en kiek nou eens wa d’r staat.

REFREIN (1x)

COUPLET
Wie ha dé toen kenne denke , dé het zo lang zou bestaan.
Zonder al te naauw te kieken, der toch steeds vur blieve gaan.
Om dit schonne feest te vieren, nooit genoeg mer vaak voldaan.
Met kapel en dansmariekes, trekt oew pekske mar weer aan.

REFREIN (2x)


Zittingsavond 2014

Eéns in de vier joar organisere wai ons Zittingsaovonden. In 2014 waar het wir zowijt. En zo sluite wai dees avonden op z’n Ommels (in stijl) af:


Zittingsavonden 2006

Collectie van de zittingsavonden van het jaar 2006 met Prins Will I (Will van de Weijer) en Vorst Toon (de Haan).


Zittingsavonden 1998

Beelden van de zittingsavonden in het jaar 1998 met Prins Sjaak I (Sjaak Loomans) en Vorst Toon (de Haan).


Zittingsavonden 1994

Fragment van de zittingsavonden in 1994 met Prins Leo II (Leo van Eijk) en Vorst Toon (de Haan).


Zittingsavonden 1990

Twee optredens en de finale van de zittingsavonden van 1990 met Prins Jos I (Jos van Ruijven) en Vorst Frans (Martens).


Zittingsavonden 1986

Twee optredens van de zittingsavonden van 1986 met Prins Frans III (Frans van den Broek) en Vorst Arie (Liebregts).


Zittingsavonden 1982

Geluidsopnames van de eerste zittingsavonden van de r’Ommelpotters ter gelegenheid van het 11 jarig jubileum met Prins Harrie II (Harrie vd Loo) en Vorst Arie (Liebregts).

Dansmariekes
met o.a. Marleen Swolfs

Pietje den r’Ommelpotter
Pieter Slegers

Trio Stapje Terug
Frits Verspeek, Hans Bakermans, Jos van Ruijven

Stro-meid
Riky Bakermans

De Vrome Zangertjes
Kerkkoor o.l.v. Harrie Loomans

Dansmariekes II

De Aander Drie
Dora van den Heuvel, Riet Swolfs, Stien van de Kant

Sjefke d’n Bels
Frans Martens

Kwats
Toneelvereniging ONA met o.a. Frits Verspeek

Ut Speulkwartier (Wo die Wolga fliesst)
Blaaskapel D’Ommelaers met Sjaak Loomans, Gerard Loomans, Jan Maas, Lea Leenders, Jan Daelmans, Herman van Heugten, Marjet Loomans, Injo Timmermans, Albert Hendrikx, Hans Verberne, Frans van den Einden, Henri Maas, Piet Slegers.